Upravljanje servisom

servisiDanas nije samo dovoljno da ste dobar majstor u svom servisu, već je potrebno i vođenje servisa, vođenje evidencije, raspored rad te akvizicija novih stranaka. Sve to se može postaviti kroz jedan temeljit i dobar sustav koji će vama u svakodnevnici pomoći da optimizirate svoj svakodnevni rad. Da ciljano pridobijete nove stranke te na kraj krajeva sve zahtjeve na zadovoljstvo stranke ispunite.

Sadržaj seminara:

  • Profesionalni odnos sa strankama
  • Zadovoljstvo stranke
  • Pravilno planiranje djelatnosti i provođenje istoga
  • Optimizacija poslovanja
  • Optimizacija radnih procesa unutar radionice
  • Planiranje dugoročnih investicija te provođenje istih
  • Planiranje razvoj poslovanja

Cilj seminara:
Cilj seminara je da polaznik dobije nova gledišta vezano za optimizaciju svog poslovanja. Pravilno prepoznavanje potrebe stranke i na koji način voditi komunikaciju.  Optimizacija svakodnevnih radnih procesa. Polaznik će imati širu sliku kako i na koji način treba usmjeriti svoje poslovanje da bi ono imalo najbolje izgleda za razvoj. Isto tako kako pravilno može djelatnike motivirati da daju i svoje prijedloge i ideja za razvoj poslovanja.

Trajanje seminara: 1 dan (8h)
Maksimalan broj polaznika: 15
Cijena: 800kn + 200kn (PDV) = 1000kn*
*Ručak je uključen u cijenu.

Prijavi se na tečaj