Pasivni sigurnosni sustavi

airbag2Kada više ne možemo izbjeći nezgodu (sudar) onda nam ovi sustavi spašavaju život. Od prve primjene pojasa u vozilu pa do danas su se uložili strahoviti napori u što bolje sustave sigurnosti. Po pitanju sigurnosti putnika ne postoje kompromisi. Sustav uvijek mora biti spreman da spašava živote.

 

Sadržaj seminara:

  • Pravilna identifikacija svih komponenti pasivnog sigurnosnog sustava
  • Propisi i upute za siguran rad na tim komponentama
  • Princip rada zatezača pojasa
  • Princip rada zračnog jastuka
  • Pravilna dijagnoza sustava
  • Korištenje pravilnih alat
  • Dopuštena mjerenja
  • Identifikacija kvarova u sustavu

Cilj seminara:
Polaznik će biti u stanju pravilno i sigurno raditi na sustavu pasivne sigurnosti. Prilikom rada na ovom sustavu neophodno je da se podnesu sve mjere zaštite radnika koji vrši analizu sustava jer u protivnome može doći i do smrtnih posljedica.
Polaznik će nakon odrađenog seminara imati jasnu sliku i strukturu kako pravilno pristupiti sustavu prilikom dijagnoze kvara, te će brzo i stručno biti u stanju da otkloni kvar.

Trajanje seminara: 1 dan (8h)
Maksimalni broj polaznika: 15