Ovjes

ovjesDanašnji zahtjevi usmjereni prema modernim vozilima su da ona budu udobna, da pružaju veliki komfor, ali istodobno i veliku sigurnost na cesti. U toj zadaći veliki dio otpada na ovjes. Ovjes koji ima nedostatke značajno utječe na prijanjanje vozila ali i dužinu kočionog puta.

 

 

Sadržaj seminara:

  • Sve komponente sustava ovjesa
  • Sustav upravljanja
  • Zračni ovjes
  • Pravilna dijagnoza kvara
  • Reglaža ovjes
  • Interpretacija dobivenih rezultata od reglaže

Cilj seminara:
Cilj ovog seminara je upoznavanje polaznika sa svim relevantnim komponentama na ovjesu, te podučavaju polaznika da budu u stanju pravilno dijagnosticirati kvar, odnosno donijeti zaključak zbog čega je nastao kvar.
Kroz regulažu ovjesa, ne samo da se podešava pravilna geometrija, već se i kroz dobivene vrijednosti donose zaključci o stanju ovjesa.

Trajanje seminara: 1 dan (8h)
Maksimalni broj polaznika: 15
Cijena: 720 + 180kn (PDV) = 900 kn
*Ručak je uključen u cijenu.