Auto elektrika

elektrikaDanas je postalo jako teško, pa skoro i nemoguće pravilno detektirati kvar na modernom vozilu bez dobrog poznavanja elektrike. Skoro svi sustavi i komponente na vozilu danas se elektronski upravljaju, nadgledaju i kontroliraju. Pravilna dijagnostika se mora započeti analizom sustava, pronalaženjem električne sheme te pravilnim tumačenjem, a potom slijedi mjerenje električnih veličina.

 

Sadržaj:

 • Osnove električnih veličina
 • Mjerenje napona, struje i otpora
 • Razne konstrukcije strujnih krugova u vozilu
 • Redne, paralelne i kombinirane veze u strujnim krugovima
 • Pravilno čitanje električnih nacrta i interpretacija simbolike
 • Uloga i rad raznih električnih komponenti
 • Interpretacija dobivenih rezultata mjerenjem
 • Pravilno ispitivanje električnih komponenti u vozilu, ali i izvan vozila
 • Dijagnoza i zadaci otpornika, potenciometra, dioda i drugih električnih sklopova
 • Pravilno mjerenje i razne mogućnosti mjerenja multimetrom
 • Pravilno mjerenje i razne mogućnosti mjerenja osciloskopom
 • Interpretacija analognog, digitalnog, PWM signala

Cilj seminara:
Pravilna dijagnoza na električnim komponentama. Čitanje električnih nacrta te korištenje istih prilikom ispitivanja na vozilu. Mogućnosti mjerenja multimetrom te njegove granice. Mogućnosti mjerenja osciloskopom. Pravilna interpretacija dobivenih mjernih veličina te njihova ocjena.
Polaznik će nakon odrađenog seminara biti u stanju pravilno i brzo ispitati razne električne komponente na vozilu. Na osnovu dobivenih mjerenih rezultata će sigurno dovesti zaključak o ispravnosti. Pravilno će čitati električne nacrte i iz njih vaditi sve bitne informacije. Polaznik će znati maksimalne mogućnosti raznih mjernih instrumenata i njihovu pravilnu primjenu.

Trajanje seminara: 2 dana (8h + 8h)
Maksimalan broj polaznika: 15
Cijena: 1.280kn + 320kn (PDV) = 1.600kn*
*Ručak je uključen u cijenu.

Prijavi se na tečaj