Elektrika: Senzori i aktuatori

senzoriKako su se vozila kroz godine razvijala i kako je postavljen zahtjev za što boljim mjerenjem i upravljanjem raznim sustavim, tako se istodobno znatno povećao broj raznih senzora i aktuatora. Danas ih brojimo na modernim vozilima u stotinama.

 

 

Sadržaj:

 • Načelo rada raznih senzora
 • Fizikalne veličine senzora
 • Načelo rada raznih aktuatora
 • Fizikalno načelo rada raznih aktuatora
 • Ispitivanje senzora van vozila
 • Ispitivanje aktuatora van vozila
 • Ispitivanje senzora na vozilu
 • Ispitivanje aktuatora na vozilu
 • Mjerenje multimetrom
 • Mjerenje osciloskopom
 • Interpretacija i ocjena izmjerenih signala
 • Generiranje signala
 • Testovi aktuatora
 • Adaptacija aktuatora
 • Razni simptomi nepravilnog rada senzora ili aktuatora

Cilj seminara:
Polaznik će biti u stanju ispitati pomoću raznih mjernih uređaja sve senzore i aktuatore koji se nalaze u vozilu. Upoznat će načelo rada raznih senzora i aktuatora, te što se događa sa vozilom kada isto ne radi ispravno.
Polaznik će nakon odrađenog seminara biti u stanju pravilno dijagnosticirati i u slučaju da mu dijagnostički uređaj ne pomaže ili kada mu daje krive parametre. Brzo će i lako moći ispitati senzore i aktuatore te sigurno donijeti zaključak o ispravnosti. Kod ovog seminare polaznik treba imati savladane osnove elektrike i znati pravilno i stručno rukovati multimetrom i biti upoznat sa radom osciloskopa, te biti u stanju čitati i interpretirati električne nacrte bez poteškoća.

Trajanje seminara: 2 dana (8h + 8h)
Maksimalan broj polaznika: 15
Cijena: 1.200kn + 300kn (PDV) = 1.500kn*
*Ručak je uključen u cijenu.

Prijavi se na tečaj