Elektrika: Dijagnoza upravljačkih jedinica

dijagnostikaU današnje vrijeme bez pravog dijagnostičkog uređaja ne može pravilno detektirati neki kvar na vozilu. Isto tako vidimo sve veći broj upravljačkih jedinica u modernim vozilima. Danas u modernim vozilima danas imamo od 20 – 50 upravljačkih jedinica, a trend i razvoj idu prema tome da će ih biti sve više i više u automobilu.

 

Sadržaj seminara:

 • Uloga raznih upravljačkih uređaja u vozilu
 • Pravilna dijagnoza upravljačkih uređaja
 • EOBD II dijagnoza
 • Pravilna primjena i mogućnosti raznih dijagnostičkih uređaja
 • Tipovi i vrste kodova grešaka koje zapisuju kontrolne jedinice
 • Standardno označavanje kodova grešaka i razlike između grešaka po tipu, kodu i načinu zapisivanja
 • Način prepoznavanja grešaka od strane kontrolnih jedinica
 • Freeze frame
 • Komunikacija dijagnostičkog uređaja sa kontrolnim jedinicama na vozilu
 • Korištenje podataka sa dijagnostičkog uređaja u pravilnoj dijagnostici kvarova
 • Stvarne vrijednosti- zadane vrijednosti
 • Test aktuatora
 • Pravilna interpretacija grafičkog prikaza
 • Interpretacija parametara

Cilj seminara:
Pravilna dijagnoza upravljačkih jedinica te razumijevanje njihovog rada. Polaznik će biti u stanju, na osnovu parametara iz dijagnostičkog uređaja, donijeti zaključak što se događa na vozilu.
Polaznik će nakon odrađenog seminara biti u stanju maksimalno iskoristiti mogućnosti dijagnostičkog uređaja. Pravilno će moći ispitati komponente upravljanja preko dijagnostičkog uređaja. Brzo i učinkovito će suziti, na osnovu samih parametara, mogući kvar na vozilu.

Trajanje seminara: 1 dan (8h)
Maksimalni broj polaznika: 15
Cijena: 880kn + 220kn (PDV) = 1.100 kn*
*Ručak je uključen u cijenu.

Prijavi se na tečaj