Električna i hibridna vozila

Sadržaj:

  • Vrste elektičnih i hibridnih vozila
  • Prednosti, razlike u odnosu na konvencinalna vozila
  • Električna i hibridna vozila – principi rada i konstrukcija
  • Vrste hibridnog pogona i tipovi napajanja
  • Načini i vrste punjenja
  • Način i vrste pohrane el. Energije – tipovi baterija, doseg kretanja sa baterijom
  • Sigurnosne mjere i postupci pri radu sa visokim naponom
  • Prikaz opreme i alata za rad sa visoko naponskim sustavima
  • Postupak sigurnog isključivanja visokonaponskih sklopova

Polaznici školovanja će se upoznati sa konstrukcijom, funkcijom i načinom rada pogonskih sustava na trenutno postojećim hibridnim i električnim vozilima. Pri tome će se upoznati sa visoko i niskonaponskim sustavima napajanja, njihovom funkcijom, vrstama pohrane energije i sustavima punjenja, vrstama i tipovima el. i hibridnog pogona. Također će biti osposobljeni da na siguran način isključe visokonaponske sklopove na vozilima kako bi na njima nesmetano mogli provoditi radove. Na školovanju će se upoznati sa vrstama stanica za punjenje te alatima i opremi za rad na el. i hibridnim vozilima.

Trajanje: 2 dana

Cijena: 1200 kn (+300 kn PDV)

*Ručak i nastavni materijali su uključeni u cijenu seminara