DSG mjenjač

dsgRevolucija je bila kada je prvi DSG mjenjač izašao na tržište. Brzina promjene stupnja brzine je manja nego treptaj oka i sve se to odvija bez prekida prijenosa snage.

 

 

Sadržaj seminara:

  • Konstrukcija mjenjača, mehanika
  • Konstrukcija i princip rada kvačila
  • Dijagnostika kvačila
  • Zamjena suhog kvačila
  • Rad i dijagnostika mjenjača
  • Hidraulika
  • Održavanje mjenjača
  • Senzori i elektromagnetski ventili princip rada

Cilj seminara:
Upoznavanje polaznika sa principom rada DSG mjenjača i pravilnim održavanjem.
Pravilno će moći dijagnosticirati greške i kvarove na mjenjaču. Te će biti u stanju da napravi zamjenu suhog kvačila na DSG mjenjaču.

Trajanje seminara: 2 dana