Dizel motori: Sustav „Pumpa dizna“ i „Common Rail“

Dizel motori danas zauzimaju značajan udio na tržištu automobila. Zbog sve većih zahtjeva kupaca za štedljivijim i istodobno jačim motorima, sustavi za upravljanje i ubrizgavanje su postali vrlo kompleksni. Istodobno se susrećemo s kompleksnim sustavom za naknadnu obradu ispušnih plinova, što je strogo vezano uz euro norme.

 

 


Sadržaj:

 • Princip rada pumpa dizna sustava
 • Specifičnosti i problematika pumpa dizna sustava
 • Razvoj i razne izvedbe pumpa dizna sustava
 • Ispitivanje mehaničkih komponenti
 • Ispitivanje hidrauličnih komponenti
 • Ispitivanje električnih komponenti
 • Princip rada Common Rail sustava
 • Specifičnosti i problematika Common Rail sustava
 • Razvoj i razne izvedbe Common Rail sustava
 • Obrada ispušnih plinova
 • DPF filtar, regeneracija, dijagnostika
 • Ispitivanje mehaničkih komponenti
 • Ispitivanje hidrauličnih komponenti
 • Ispitivanje električnih komponenti

Polaznici će na seminaru naučiti:
Pravilan pristup određenim kvarovima koji se najčešće događaju na vozilima opremljenim “Pumpa dizna” i “Common Rail” sustavima ubrizgavanja (kao npr. kvar visokotlačne pumpe, kvar brizgaljki i dr.)
Logičan slijed dijagnoze za navedene sustave
Pravilno ispitivanje komponenti te pravilnu interpretaciju rezultata dobivenih raznim mjerenjima. 

Metode rada:
Ispitivanja mehaničkih, hidrauličnih i električnih komponenata na vozilima.
Rad sa multimetrom, osciloskopom i raznim mjeračima pritiska.

Cilj seminara:
Polaznik će nakon odrađenog seminara imati širu sliku raznih sustava na dizel motorima i povezanost raznih komponenata te njihov utjecaj na samo vozilo ako ne rade ispravno. Brže i lakše će kroz logičan slijed i pristup dijagnosticirati kvarove na vozilima u svakodnevnici.

Trajanje seminara: 2 dana (8h + 8h)
Maksimalan broj polaznika: 15
Cijena: 1.600 kn + 400 kn (PDV) = 2.000 kn*
*Ručak je uključen u cijenu.

Prijavi se na tečaj