CAN / LIN – bus komunikacija

dijagnostikaModerno vozilo je postalo pametno i ima mogućnost prilagoditi se situaciji brže nego što uopće vozač može donijeti procjenu i odluku. Danas su svi sustavi na vozilu umreženi i međusobno komuniciraju preko interne mreže.

 

 

Sadržaj seminara:

  • Načelo rada komunikacijske mreže
  • Identifikacija komponenti i upravljačkih jedinica na komunikacijskoj mreži
  • Mjerenje komunikacije na mreži, fizičke veličine i interpretacija istih
  • Načelo i rad prenošenja informacija
  • CAN B (komfor) načelo rada mreže
  • Dijagnoza CAN B mreže u kvaru
  • CAN C (pogonski) načelo rada mreže
  • Dijagnoza CAN C mreže u kvaru
  • LIN Bus načelo rada
  • Dijagnoza LIN Bus mreže u kvaru

Cilj seminara:
Polaznik će biti  stanju pravilno ispitat CAN/LIN – Bus komunikacijsku mrežu. Brzo i efikasno dijagnosticirati kvar na mreži ili upravljačkoj jedinici, izmjeriti komunikaciju i na osnovu mjernih rezultata donijeti pravilan zaključak o stanju komunikacije.
Polaznik će nakon odrađenog seminara će biti u stanju kvalitetno napraviti  dijagnozu na CAN-Bus mreži. Za ovaj seminar je neophodno da polaznik zna osnove rukovanja sa osciloskopom. Većina mjerenja se vrši pomoću osciloskopa.

Trajanje seminara: 2 dana (8h + 8h)
Maksimalni broj polaznika: 15
Cijena: 1.440kn + 360kn (PDV) = 1.800 kn
*Ručak je uključen u cijenu.

Prijavi se na tečaj