Benzinski motori – Sustav ubrizgavanja: konvencionalno i direktno ubrizgavanje

benzinacOd prvog Otto motora pa do danas značajno se razvilo upravljanje ubrzigavanja, paljenja, obradom ispušnih plinova ali i samom mehanikom benzinskog motora. Benzinski motori još uvijek drže većinski udio na tržištu automobila. Da bi taj trend zadržali, proizvođači ulažu velike napore u daljnji razvoj benzinskih motora. Vidimo sve veću primjenu Downsizing motora, te motora sa direktnim ubrizgavanjem. Trend u razvoju je da se benzinski motori po načelu rada sve više približe dizel motorima.

Sadržaj seminara:

 • Razvoj raznih sustava konvencionalnog ubrizgavanja
 • Specifičnosti i problematika konvencionalnog sustava ubrizgavanja
 • Razvoj sustava direktnog ubrizgavanja
 • Specifičnosti i problematika sustava direktno ubrizgavanje
 • MPI načelo rada
 • Razvoj sustava paljenja
 • Dijagnoza sustava opskrbe gorivom
 • Dijagnoza sustava konvencionalnog ubrizgavanja
 • Dijagnoza sustava direktnog ubrizgavanja
 • Dijagnoza sustava paljenja
 • Ispitivanje mehaničkih komponenti
 • Ispitivanje hidrauličnih komponenti
 • Ispitivanje električnih komponenti
 • Dijagnoza motora putem analize ispušnih plinova
 • Obrada ispušnih plinova

Cilj seminara:
Pravilan pristup određenom kvaru na vozilu. Razumijevanje načela rada konvencionalnog i direktnog ubrizgavanja. Pravilno ispitivanje raznih komponenti na vozilu. Pravilno mjerenje raznih komponenti i njihova pravilna interpretacija. Rad sa multimetrom, osciloskopom i raznim mjernim instrumentima za mjerenje pritiska. Analiza sustava ubrizgavanja i paljenje preko ispušnih plinova
Polaznik će nakon odrađenog seminara imati širu sliku o složenosti sustava konvencionalnog ubrizgavanja te će biti upoznat sa sustavom direktnog ubrizgavanja. Lakše i brže će dijagnosticirati kvarove na vozilu i bez dvojbe donijeti prave zaključke na osnovu izmjerenih parametara.

Trajanje seminara: 2 dana (8h + 8h)
Maksimalni broj polaznika: 15
Cijena: 1440kn + 360kn (PDV) = 1.800 kn
*Ručak je uključen u cijenu.