Automatski mjenjači

automatski2Automatski mjenjači su već dugo zastupljeni u vozilima više klase. Kroz godine smo mogli vidjeti da su našli i primjeni vozila srednje ali i niže klase. Automatski mjenjač uvelike pridonosi komforu vožnje, zato je cijenjen kod ljudi koji kupuju vozila sa naglaskom na komfor.

 

Sadržaj seminara:

  • Princip rada automatskog mjenjača sa planetarnim zupčanicima i lamelama
  • Princip rada hidraulične spojke
  • Tok snage i aktivacija komponenti
  • Identifikacija aktiviranih lamelastih spojnica, kočnica i njihova dijagnostika
  • Dijagnostika sustava mjenjača
  • Čitanje hidrauličnih shema
  • Dijagnostika stvarnih i zadanih vrijednosti
  • Ulazne i izlazne veličine upravljačke jedinice

Cilj seminara:
Cilj je detaljno upoznavanje polaznika sa principom rada te komponentama automatskog mjenjača. Pravilno održavanje i eventualna adaptacija komponenti na mjenjaču.
Pravilna dijagnostika na osnovu stvarnih i zadanih vrijednosti te njihova interpretacija.

Trajanje seminara: 1 dan (8h)
Maksimalan broj polaznika: 15