Aktivni sustavi sigurnosti ABS/ASR/ESP/SBC

absDobro je kada imamo aktivni sustav sigurnosti ali se nadamo da ga nikada nećemo trebati. Ti sustavi daju nam dodatnu sigurnost u svakodnevnici ali i drugim sudionicama u prometu. Zato je neophodno da su uvijek ispravni i spremni za najgori slučaj.

 

Sadržaj seminara:

  • Načelo rada i struktura kočionog sustava
  • Načelo rada i struktura ABS/ASR/ESP sustava
  • Načelo rada i struktura SBC sustava
  • Popravak i održavanje kočionog sustava
  • Pravilna dijagnoza na ABS/ASR/ESP sustavu
  • Dijagnoza posjednih komponenti ABS/ASR/ESP sustava
  • Testovi aktuatora / dijagnostika hidrauličkog sustava
  • Dijagnoza električnih i mehaničkih grešaka pomoću osciloskopa

Cilj seminara:
Da polaznik dobije jasnu sliku kako je strukturiran kočioni sustav, ta da ga zna stručno i pravilno održavati ali i popravljati.
Polaznik će biti u stanju na sustavu ABS/ASR/ESP napraviti strukturiranu dijagnozu kvara te je stručno i pravilno otkloniti.
Polaznik će biti upoznat sa principom rada SBC sustava te će biti u stanju pravilno ispitati sustav na određene nedostatke.

Trajanje seminara: 2 dana (8h + 8h)
Maksimalni broj polaznika: 15
Cijena: 1200kn + 300kn (PDV) = 1.500 kn
*Ručak je uključen u cijenu.